9. 5. 2024

Zveme vás na Dny neziskovek do DBK od 13. do 16. 5.

• Našimi hosty budou: Nadace rozvoje občasné společnosti POMOZTE DĚTEM, PROSAZ,

OKAMŽIK, POHODA, obchůdek Borůvka, Diakonie Praha, denní stacionář Ratolest a další.

• 13. a 14. května vám dopolední kávu v Gaviotě uvaří zaměstnanci TA KAVRÁNY která vznikla jako projekt Borůvky Praha o.p.s. a umožňuje roční pracovně-tréninkový

program pro lidi s tělesným postižením.

• 13. 5. můžete také navštívit zážitkový stan PSYMULÁTOR společnosti Green Doors.

Je to interaktivní prostor, ve kterém působí vizuální, sluchové a hmatové vjemy,

které simulují prožitek duševního onemocnění.

• 15. 5. od 14. do 18.00 hod. zveme všechny děti na výtvarnou dílnu společnosti

Mezi námi, která šíří myšlenku mezigeneračního setkávání.

• Dny neziskovek jsou organizovány ve spolupráci s městskou částí Praha 4 a jejich

realizaci podpořil radní pro oblast sociální a zdravotní, Ing. Radek Lacko.